Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 192 мп – ПЦБ – 2020 «Промислове та цивільне будівництво»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  nikiforova.tetiana@pgasa.dp.ua
?>
вверх