Проєкт освітньо-професійної програми «BIM технології в БУДІВНИЦТВІ та ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ » СВО ПДАБА – 192 мп – ВІМ – 2023

Дата публікації: 25.02.2023

Освітньо-професійна програма «BIM технології в БУДІВНИЦТВІ та ЦИВІЛЬНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 24 березня 2023 року на електронну адресу sopilniak.artem@pdaba.edu.ua

?>
вверх