Проєкт освітньо-професійної програми «МАРКЕТИНГ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА» СВО ПДАБА 075мп- МБА – 2024

Дата публікації: 27.02.2024

Освітньо-професійна програма “МАРКЕТИНГ ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 075 – Маркетинг.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 березня 2024 на ел.адресу vni14@ukr.net

?>
вверх