Проект освітньо-професійної програми за першим (бакаларським) рівнем вищої освіти «Підприємницька діяльність»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Підприємницька діяльність» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльністья»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу e.and.p@pgasa.dp.ua
?>
вверх