Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Охорона праці»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Охорона праці» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 263 “Цивільна безпека”.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу shalomov.volodymyr@pgasa.dp.ua
?>
вверх