Проєкт освітньо-наукової програми «Охорона праці» СВО ПДАБА – 263 мн – 2021

Дата публікації: 30.06.2021

Освітньо-наукова програма «Охорона праці» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 263 «Охорона праці».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 29 липня 2021 року на електронну адресу nalisko.nikolay@pgasa.dp.ua

?>
вверх