Проєкт освітньо-професійної програми «Геодезія та землеустрій» СВО ПДАБА – 193 б – 2021

Дата публікації: 09.07.2021

Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 09 серпня 2021 року на електронну адресу kulbaka.olesia@pgasa.dp.ua

?>
вверх