Проект освтньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти “Автомобільні дороги і аеродроми”

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-наукова програма “Автомобільні дороги і аеродроми” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу tregub.olexandr@pgasa.dp.ua
?>
вверх