Проєкт освітньо-професійної програми СВО ПДАБА-072 б-2023

Дата публікації: 25.03.2023

Освітньо-професійна програма «Фінансове управління бізнесом»

за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 072 ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

ДОКУМЕНТ

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 квітня 2023 р. на електронну адресу makarova.hanna@pdaba.edu.ua

?>
вверх