Проєкт освітньо-професійної програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» СВО ПДАБА – 151 б-2021

Дата публікації: 07.06.2021

Освітньо-професійна програма «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 07 липня 2021 року на електронну адресу uzhelovskyi.andrii@pgasa.dp.ua
?>
вверх