Проєкт освітньо-професійної програми « БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРУД АТОМНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ» СВО ПДАБА – 192мп- АЕС – 2024

Дата публікації: 27.02.2024

Освітньо-професійна програма “БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПОРУД АТОМНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 – БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 березня 2024 р. на електронну адресу kovba.vladyslav@pdaba.edu.ua

?>
вверх