Проєкт  освітньо-професійної програми   «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СВО ПДАБА-281м-ПУА- 2023

Дата публікації: 21.07.2023

Освітньо-професійна програма “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 – ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 серпня 2023 р. на електронну адресу korniievskyi.serhii@pdaba.edu.ua

?>
вверх