Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 192 PhD – 2020 «Промислове та цивільне будівництво»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-наукова програма «Промислове та цивільне будівництво» за третім (освітньо-науковим) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу vladyslav.danishevskyy@pgasa.dp.ua
?>
вверх