Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Промислове та цивільне будівництво»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Промислове та цивільне будівництво» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  nechepurenko.daria@pgasa.dp.ua
?>
вверх