Проєкт освітньо-професійної програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» СВО ПДАБА – 122 б – 2022

Дата публікації: 05.07.2022

Освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки» за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 10 cерпня 2022 року на електронну адресу velmahina.natalia@pgasa.dp.ua

?>
вверх