Проєкт освітньо-професійної програми «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ» СВО ПДАБА – 192 мп – ТГВК – 2021

Дата публікації: 30.06.2021

Освітньо-професійна програма 192 мп – ТГВК – 2021  «ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ І КОНДИЦІЮВАННЯ»  за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 29 липня 2021 року на електронну адресу petrenko_ao@pgasa.dp.ua

?>
вверх