Проект освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання”

Дата публікації: 10.07.2020
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 192 мп – ТВК – 2020 “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання”
Освітньо-професійна програма “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  holiakova.ira@pgasa.dp.ua
?>
вверх