Проєкт освітньо-професійної програми «Автомобільний транспорт» СВО ПДАБА – 274 б – 2021

Дата публікації: 09.07.2021

Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 09 серпня 2021 року на електронну адресу sakno.olha@pgasa.dp.ua

?>
вверх