Проєкт освітньо-наукової програми «Промислове та цивільне будівництво» СВО ПДАБА – 192 мн – 2022

Дата публікації: 25.01.2022

Освітньо-наукова програма «Промислове та цивільне будівництво» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 26 лютого 2022 року на електронну адресу yehorov.yevhenii@pgasa.dp.ua

?>
вверх