Проєкт освітньо-професійної програми «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» СВО ПДАБА – 122 б – 2021

Дата публікації: 05.07.2021

Освітньо-професійна програма   «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ»  за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 122 «КОМПЮТЕРНІ НАУКИ».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 05 серпня 2021 року на електронну адресу velmahina.natalia@pgasa.dp.ua

?>
вверх