Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 192 мн – ВВ – 2020 «Водопостачання та водовідведення»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-наукова програма «Водопостачання та водовідведення» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  nechytailo.mykola@pgasa.dp.ua
?>
вверх