Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 191 мн – 2020 «Архітектура та містобудування»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-наукова програма «Архітектура та містобудування» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу havrylov.ivan@pgasa.dp.ua
?>
вверх