Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 051 дф – 2020 «Економіка»

Дата публікації: 27.07.2020
Освітньо-наукова програма «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 051 «Економіка»
Зауваження та пропозиції надсилати до 27 серпня 2020 року на електронну адресу intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх