ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Й ІНОЗЕМНА МОВА» СВО ПДАБА – 035б-2023

Дата публікації: 28.02.2023

Освітньо-професійна програма «УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Й ІНОЗЕМНА МОВА» за  першим (бакалаврським) рівнем   визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 035 “Філологія”.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу bohuslavska.larysa@pdaba.edu.ua

?>
вверх