Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»

Дата публікації: 20.07.2020
Освітньо-професійна програма «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 20 серпня 2020 року на електронну адресу mospan.volodumur@pgasa.dp.ua
?>
вверх