Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання»
 за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу krol.roman@pgasa.dp.ua
?>
вверх