Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 192 б – ТВК – 2020 “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання”

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання” за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  solod.leontina@pgasa.dp.ua
?>
вверх