Проєкт  освітньо-професійної програми  «ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО» СВО ПДАБА – 192 мп – ПЦБ – 2022 (зі змінами 2022, 2023)

Дата публікації: 20.07.2023

Освітньо-професійна програма “ПРОМИСЛОВЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 “БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ”.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 серпня 2023 р. на електронну адресу nikiforova.tetiana@pdaba.edu.ua

?>
вверх