Проєкт освітньо-професійної програми «АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ» СВО ПДАБА – 174б-2023

Дата публікації: 25.03.2023

Освітньо-професійна програма “АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ” за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 174 “АВТОМАТИЗАЦІЯ, КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА РОБОТЕХНІКА“.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 квітня 2023 р. на електронну адресу uzhelovskyi.andrii@pdaba.edu.ua

?>
вверх