Проєкт освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 132 б – КМДМ – 2021 «Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів»

Дата публікації: 14.04.2021
Освітньо-професійна програма «Комп’ютерне матеріалознавство і дизайн матеріалів» за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 132 «Матеріалознавство»
Зауваження та пропозиції надсилати до 17 травня 2021 року на електронну адресу uzlov.oleh@pgasa.dp.ua
?>
вверх