Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 073 мп – ЛОГ – 2020 «Логістика»

Дата публікації: 22.07.2020
Освітньо-професійна програма «Логістика» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Зауваження та пропозиції надсилати до 22 серпня 2020 року на електронну адресу cherchata.anzhela@pgasa.dp.ua
?>
вверх