Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 192 мн – ЕЕБ – 2020 «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві»

Дата публікації: 20.07.2020
Освітньо-наукова програма «Енергоаудит та енергоефективність в будівництві» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 20 серпня 2020 року на електронну адресу yurchenko@pgasa.dp.ua
?>
вверх