Проєкт освітньо-професійної програми «Маркетинг» СВО ПДАБА 075 мп – 2022

Дата публікації: 25.08.2022

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 вересня 2022 року на електронну адресу zakharchenko.nataliia@pgasa.dp.ua

?>
вверх