Проект освітньо-наукової програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання”

Дата публікації: 10.07.2020
Проект освітньо-наукової програми СВО ПДАБА – 192 мн – ТВК – 2020 “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання”
Освітньо-наукова програма “Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  holiakova.ira@pgasa.dp.ua
?>
вверх