Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 073 мп – ПМ – 2020 «Проектний менеджмент»

Дата публікації: 22.07.2020
Освітньо-професійна програма «Проектний менеджмент» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 073 «Менеджмент»
Зауваження та пропозиції надсилати до 22 серпня 2020 року на електронну адресу ufimtseva.olga@pgasa.dp.ua
?>
вверх