Проєкт освітньо-професійної програми “Автомобільний транспорт” СВО ПДАБА-274мп – 2022

Дата публікації: 27.04.2022

Освітньо-професійна програма «Автомобільний транспорт» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 274 «АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ».

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 20 травня 2022 року на електронну адресу lykhodii.oleksandr@pgasa.dp.ua

?>
вверх