Проект освітньо-професійної програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти “Міське та комунальне господарство”

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма “Міське та комунальне господарство” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 “Будівництво та цивільна інженерія”.
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  kravchunovska.tetiana@pgasa.dp.ua
?>
вверх