Проект освітньо-професійної програми «Маркетинг»

Дата публікації: 12.05.2020
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 075б – 2020 «Маркетинг»
Освітньо-професійна програма «Маркетинг» визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 075 Маркетинг
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2020 року на електронну адресу  gis1@ukr.net
?>
вверх