Проєкт освітньо-наукової програми «ЕКОЛОГІЯ» СВО ПДАБА – 101 мн – 2021

Дата публікації: 15.07.2021

Освітньо-наукова програма «Екологія» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 101 «Екологія»

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 13 серпня 2021 року на електронну адресу shmatkov.hryhorii@pgasa.dp.ua

?>
вверх