Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 073б – 2020 «Менеджмент та адміністрування»

Дата публікації: 22.05.2020

Освітньо-професійна програма «Менеджмент та адміністрування» визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 073 Менеджмент

Документ

Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2020 року на електронну адресу  shapa.nadia@pgasa.dp.ua

?>
вверх