Проєкт освітньо-професійної програми «ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ» СВО ПДАБА-281б-2023

Дата публікації: 21.07.2023

Освітньо-професійна програма “ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ” за першим (бакалаврським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 281 – ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 21 серпня 2023 р. на електронну адресу kakhovych.elena@pdaba.edu.ua

?>
вверх