Проект освітньо-професійної програми за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  «Міське будівництво та господарство»

Дата публікації: 10.07.2020
 
Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 192 б  МБГ  – 2020 «Міське будівництво та господарство»
Освітньо-професійна програма «Міське будівництво та господарство» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти  визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу  kapshuk.olha@pgasa.dp.ua
?>
вверх