Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 071 мп – 2020 «Облік і оподаткування»

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу onyschenko.viktoiia@pgasa.dp.ua
?>
вверх