Проєкт освітньо-професійної програми «Охорона праці» СВО ПДАБА – 263 б – 2021

Дата публікації: 25.06.2021
Освітньо-професійна програма «Охорона праці»за першим (бакалаврським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 263 «Охорона праці».
Зауваження та пропозиції надсилати до 26 липня 2021 року на електронну адресу shalomov.volodymyr@365.pgasa.dp.ua
?>
вверх