Проєкт освітньо-наукової програми «Економіка» СВО ПДАБА-051 асп-ЕК- 2022

Дата публікації: 21.08.2022

Освітньо-наукова програма «Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 051«Економіка».

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 23 вересня 2022 року на електронну адресу orlovska.yuliia@pgasa.dp.ua

?>
вверх