Проект освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка і бізнес»

Дата публікації: 12.05.2020
Освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка і бізнес» визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 292 Міжнародні економічні відносини.
Зауваження та пропозиції надсилати до 15 червня 2020 року на електронну адресу  intern.econom@pgasa.dp.ua
?>
вверх