Проєкт освітньо-наукової програми «ГЕОДЕЗIЯ та ЗЕМЛЕУСТРIЙ» СВО ПДАБА – 193 мн-2024

Дата публікації: 25.01.2024

Освітньо-наукова програма “ГЕОДЕЗIЯ та ЗЕМЛЕУСТРIЙ” за другим (магістерським) рівнем визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 193 –  ГЕОДЕЗIЯ та ЗЕМЛЕУСТРIЙ.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 25 лютого 2024 р. на електронну адресу kirichek.yurii@pdaba.edu.ua

?>
вверх