Проєкт освітньо-наукової програми «Водопостачання та водовідведення» СВО ПДАБА – 192 мн – ВВ – 2021

Дата публікації: 05.07.2021

Освітньо-наукова програма «Водопостачання та водовідведення» за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Документ 1

Документ 2

Зауваження та пропозиції надсилати до 05 серпня 2021 року на електронну адресу nechytailo.mykola@pgasa.dp.ua
?>
вверх