ПРОЄКТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «3D-друк в будівництві та машинобудуванні» СВО ПДАБА – 133б-2023

Дата публікації: 28.02.2023

Освітньо-професійна програма «3D-друк в будівництві та машинобудуванні» за  першим (бакалаврським) рівнем   визначає передумови, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування”.

Документ.

Зауваження та пропозиції надсилати до 27 березня 2023 р. на електронну адресу shatov.serhii@pdaba.edu.ua

?>
вверх