Проект освітньо-професійної програми СВО ПДАБА – 192 мп – ТБКВМ – 2020 “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів”

Дата публікації: 10.07.2020
Освітньо-професійна програма “Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів” за другим (магістерським) рівнем визначає вимоги до попередньої освіти, термін навчання, компетентності, результати навчання, комплекс освітніх компонентів, спрямованих на досягнення передбачених результатів навчання, та кваліфікацію, яка присвоюється випускнику цієї освітньої програми за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інжененрія»
Зауваження та пропозиції надсилати до 10 серпня 2020 року на електронну адресу storchai.nadiia@pgasa.dp.ua
?>
вверх